Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty
zpět

Statistické údaje


10.04.2008 21:51 
Počet obyvatel k 1.3.2001 1352
Obyvatelstvo podle věku k 1.3.2001 věk:0-14 19,5 %
věk:15-59 61,8 %
věk:60+ 18,7 %
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity k 1.3.2001 muži 48,2 %
ženy 32,9 %
celkem 40,3 %
z počtu pracujících pracoviště v jiné obci ČR 88,6 %
Obyvatelstvo podle národnosti k 1.3.2001 česká 65,8 %
moravská 0,3 %
slezská 1,0 %
slovenská 3,0 %
německá 0,0 %
polská 28,9 %
romská 0,0 %
ostatní a nezj. 0,9 %
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání k 1.3.2001 bez vyznání 20,7 %
věřící 75,0 %
nezjištěno 4,3 %
Domovní a bytový fond k 1.3.2001 domy celkem 371
neobydlené 11,9 %
byty celkem 486
neobydlené 12,3 %
Cizinci k 1.3.2001 z celk. počtu obyvatel 0,6 %
Rozloha obce, struktura pozemků výměra [ha] 1006
zemědělská půda 77,0 %
lesní pozemky 11,0 %
vodní plochy 2,0 %
zastav. plocha 2,0 %
ostatní plocha 8,0 %
 
Oficiální stránky obce Ropice © 2023 | poslední aktualizace: 18.09.2020 09:13