Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty

Mobilní rozhlas

13.01.2020 14:54
 
pdf.png
 

Kalendář na rok 2020

19.12.2019 11:20 (platnost do: 31.12.2020)
 
pdf.png
 

Cena vodného a stočného dle SmVaK od 1.1.2020

27.11.2019 10:33 (platnost do: 31.12.2020)
 
pdf.png
 

Plánované přerušení dodávky elektřiny - 25.11.2019

05.11.2019 12:49


Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Ropice, které se bude konat:

25.11.2019 (07:45 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060676288
Ropice - Ropice, okres Frýdek-Místek

Ropice č. p. 19, 132, 147, 180, 181, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 204/X2, 205, 257, 267, 276, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 422, 447, 473, parc. č. 595/1, parc. č. 606/57, parc. č. 2189

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.
NA TENTO E-MAIL, PROSÍM, NEODPOVÍDEJTE, JE GENEROVÁN AUTOMATICKY. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE TELEFONICKY NA LINKU 800 850 860 NEBO E-MAILEM NA INFO@CEZDISTRIBUCE.CZ.
 
 

Infoleták ŘSD o výstavbě Silnice I/68

21.10.2019 11:22 (platnost do: 31.12.2022)
 
pdf.png
 

Moje odpadky - stav EKO bodů

17.10.2019 10:05
 
doc.png
 

NEBUĎTE NEVIDITELNÍ

17.10.2019 07:42
 
doc.png
 

Nádoby na použitý potravinářský olej

04.10.2019 14:04 (platnost do: 31.12.2026)
 
doc.png
 

Bezpečností desatero

12.09.2019 10:12
 
pdf.png
 

DŮLEŽITÉ - Informace pro občany - DČOV - vstup na pozemek

15.08.2019 10:49

Vážení občané obce Ropice,

v průběhu měsíců červen/ červenec 2019 jste pro akci obce – plošné vsakování odpadních vod z DČOV v rámci projektu odkanalizování obce Ropice – vyplňovali formulář Souhlas se vstupem na pozemek a se zpracováním osobních údajů.
V rámci této akce začíná následující etapa, a to „místní šetření na Vašem pozemku“. Někteří z Vás již byli mnou telefonicky kontaktováni. Pro tyto občany platí telefonická domluva.

Toto telefonické kontaktování nepřináší efektivní řešení – mnoho zájemců mi nezvedlo telefon, proto jsme se rozhodli postupovat takto:
1. Od tohoto týdne budeme v rámci některých pracovních dní obcházet v obci jednotlivé zájemce o DČOV a koho se nám podaří zastihnout doma, u toho proběhne místní šetření – tento způsob předpokládáme realizovat cca 3 týdny.
2. Pokud se nám v rámci pracovních dní nepodaří efektivně provádět místní šetření, bude následovat obcházení jednotlivých zájemců ve dnech pracovního klidu – sobota a neděle.
3. Zájemce, které se nám nepodaří zastihnout ani v dnech pracovního klidu, budeme obvolávat a již se přesně domlouvat na den a hodinu.

Co budeme zjišťovat:
1. možnost umístění DČOV a případně i vsakovacího objektu dle představy zájemce
2. zda bude možné odpadní vodu z DČOV vsakovat na pozemku zájemce nebo utrácet jiným způsobem (do vodoteče, do jímky, atp.)
3. výskyt studní v okolí a zaměření jejich hladiny vody

Průzkumné vrty – žádost:
V rámci této akce obce je nezbytné provést průzkumné vrty na vytypovaných pozemcích. Celkem se jedná o 190 pozemků, přičemž na 15 z nich budeme provádět 5-ti metrové sondy a nálevové testy. Při provádění místního šetření bychom rádi vytypovali vhodné pozemky a s majiteli těchto pozemků se domluvili na provedení sond.
Bude se jednat o vrty v průměru 7 cm, hloubka do 5 m prováděné malou vrtnou soupravou, kterou na fotce přikládáme k danému mailu. Sondy mohou být po provedení testu zlikvidovány nebo v případě zájmu majitele pozemku ponechány k využití pro zasakování odpadní vody z DČOV. Vrtná souprava je tažena buď osobním autem nebo čtyřkolkou, nezpůsobí tedy škody na zeleni.

Tímto Vás žádám, aby jste si uložili moje číslo mobilního telefonu 605 47 34 10 pro případ, kdy Vás budu muset telefonicky kontaktovat, aby jste mé telefonní číslo nepovažovali za číslo nějaké průzkumné agentury, prodejce atp. Děkuji Vám a těším se na spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jitka Morawetzová
Jednatel, ekonomika, personalistika, faktury

GEOoffice, s.r.o.
Sídlo: Vrázova 1253/9, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Provozovna: U Cementárny 1207/5, 703 00 Ostrava Vítkovice
Tel / fax: 596 636 211, Mobil: 605 473 410
www.geooffice.cz, morawetzova@geooffice.cz

 
 
Oficiální stránky obce Ropice © 2023 | poslední aktualizace: 18.09.2020 09:13