Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty

Informace - viditelnost chodců a cyklistů

12.08.2019 07:43
 
doc.png
 

Výstraha ČHMÚ - NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

04.07.2019 11:04

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000252
Odesláno: 4.7.2019 10:46:00
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000251 vydanou 03.07.2019 v 11:52:38 hodin
Územní platnost: ORP Třinec
________________________________________

Meteorologická situace: Tato výstraha rozšiřuje územní platnost nebezpečí vzniku požárů od pátku 5.7. 10 hodin na celé území ČR. V příštích dnech bude počasí ve střední Evropě převážně ovlivňovat oblast vyššího tlaku vzduchu. Na území ČR tak bude počasí beze srážek nebo jen lokálně slabé srážky (později v sobotu a v neděli). V jeho důsledku se bude nebezpečí vzniku požárů územně rozšiřovat a zvyšovat.
________________________________________
Nebezpečí požárů Nízký st. nebezpečí 4.7. 11:00 – do odvolání

Popis: Nebezpečí vzniku požárů.
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

 
 

Projekt Rodinné pasy

17.06.2019 09:38
 
pdf.png
 

Hydrometeorologové vydali varování:

10.06.2019 14:27

Hydrometeorologové vydali varování: V úterý 11. 6. od 14 hodin až do odvolání mohou vystoupat nejvyšší teploty nad 31 stupňů Celsia. Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
 
 

Podpora pečujících osob v Podbeskydí

06.06.2019 12:50
 
 

Svoz nebezpečného odpadu

09.05.2019 10:32

PŘIPOMÍNÁME, že tuto sobotu 11.5.2019 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu na těchto stanovištích:
7:00 - 7:30 Ropice - obchod u Kišů
7:45 - 8:15 Ropice - cihelna, autobusová zastávka
8:30 - 9:00 Ropice - bývalá pošta (golfová prodejna)
9:15 - 10:00 Ropice - centrum - aut. zastávka
10:15 - 10:45 Ropice - u nádraží
11:00 - 11:30 Ropice - Zálesí - křižovatka u čp. 64
 
 

Pozvánka na zájezd zahrádkářů ze Stříteže

24.04.2019 10:10

Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu ve Stříteži
pořádá v sobotu dne 4. května 2019 zájezd


Program:
Zámek Kunín, Valašská zahrada – Rožnov
pod Radhoštěm, Zahradní centrum – Valašské Meziříčí,
Schlatauerova gobelínová Kavárna - Valašské meziříčí
(popř. volno na prohlídku města)

Cena zájezdu pro člena ZO ČZS Střítež činí 200,- Kč,
ostatní 250,- Kč. Obsahuje dopravu a vstupné na Zámek Kunín
a do Valašské zahrady.
Odjezd: od KD Ve Stříteži v 7.00 hod.
Návrat: ke KD po 18.00 hod.
Závazné přihlášky v prodejně Magnolia do 30. 4. 2019.

S pozdravem – smrt šlimokum, ať žijí flancky
zveme všechny členy i nečleny.


 
 

Výlukový jízdní řád po dobu uzavírky mostu na silnici I/11 - 19.-22.4.2019

17.04.2019 15:46

Výluka na lince 871 754 směr Třinec-Ropice-Český Těšín od 19. do 22. 4. 2019

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude ode dne 19.4.2019(pá) od 7:45 hod. do 22.4.2019(po) 18:00 hod. uzavřena silnice I/11 (most ev.č. 11-169) v obci Ropice.
Uzavírkou dotčená linka 871 754 Třinec – Ropice – Český Těšín bude obousměrně obsluhována pouze v úseku Třinec,aut.st.pod Kanadou – Ropice,Centrum.
Po dobu uzavírky nebudou linkou 871 754 v obou směrech obsluhovány zastávky:
• Ropice,žel.st.
• Ropice, u mlýna
• Český Těšín, Svibice, rozc.
• Český Těšín, Samoobsluha
• Český Těšín, Svibice, Zámeček
• Český Těšín, aut.st.
odkaz na výlukový jízdní řád linky č. 871 754

 
pdf.png
 

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva

28.03.2019 08:26 (platnost do: 30.10.2020)
 
pdf.png pdf.png
 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Ropice

15.01.2019 14:17

Dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s účinností od 20. února 2015, s výjimkou § 10 d), který nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Ustanovení § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. umožňuje mimo jiné i poskytování tzv. individuální dotace z rozpočtu obce. Individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl. O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat formou žádosti, která musí obsahovat alespoň náležitosti dle zákona a je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy.
Žádosti je možno podávat od 20. 1. 2019 až do vyčerpání zastupitelstvem schválené částky 650 000 Kč.
Formuláře žádosti a vyúčtování dotace jsou k dispozici zde v této sekci anebo přímo na obecním úřadě. V této položce je k nahlédnutí i vzor veřejnoprávní smlouvy.

 
doc.png doc.png doc.png
 
Oficiální stránky obce Ropice © 2023 | poslední aktualizace: 18.09.2020 09:13