Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty

Podmínky pro vkládání reklamních materiálů do Zpravodaje Obce Ropice

08.07.2020 14:41
 
pdf.png
 

Směrnice pro zřizování věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví obce Ropice

15.04.2020 12:46
 
pdf.png
 

Směrnice o udělování Čestného občanství obce Ropice a Ceny obce Ropice

06.03.2020 09:18
 
pdf.png
 

Směrnice a ceník pro prodej palivového dřeva občanům z obecních lesů Ropice

19.02.2020 08:31
 
pdf.png pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

13.01.2020 16:40
 
doc.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

13.01.2020 16:39
 
doc.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

13.01.2020 16:37
 
doc.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatků ze psů

13.01.2020 16:35
 
doc.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

05.11.2019 14:33
 
doc.png
 

Zásady prodeje nemovitého majetku z vlastnictví obce Ropice

21.06.2019 11:05
 
doc.png doc.png
 
Oficiální stránky obce Ropice © 2023 | poslední aktualizace: 18.09.2020 09:13