Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty

E-podatelna Obecního úřadu Ropice

04.09.2009 12:20


 

Elektronická podatelna Obecního úřadu Ropice


Adresa elektronické podatelny: ropice@ropice.cz
Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců Obecního úřadu Ropice pro zajištění provozu elektronické podatelny:

Sériové číslo

Jméno zaměstnance

Platnost od

Platnost do

Zařazení

10337704

 (9DBDA8hex)

Monika Galandžárová

14.11.2018

10:33:26

4.12.2019

10:33:26

referentka

 

Seznam povolených formátů datových zpráv:

*. txt, *.htm, *.html, *.rtf, *.doc, *.xls, *.jpg, *.tif, *.gif

      


Seznam povolených typů nosičů dat:

·         disketa 1,44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)

·         cd se souborovým systémem ISO9660

Adresa umístění elektronické podatelny:

Obecní úřad Ropice
Ropice č.p. 110, 739 56
 

Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem:

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu ropice@ropice.cz , případně volejte na tel. č. 558 735 165.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:

·         zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

·         Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

 
 
Oficiální stránky obce Ropice © 2023 | poslední aktualizace: 18.09.2020 09:13