Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty

Registr oznámení dle zákona o střetu zájmu

04.09.2009 13:14


 

Registr oznámení dle zákona o střetu zájmů

 

Veřejní funkcionáři podávají v zákonem stanovených lhůtách oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích formou čestného prohlášení. Veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů jsou:

o    člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,

o    starosta obce a členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

o    vedoucí zaměstnanci územního samosprávného celku, podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu,

Přístup k informacím

o    Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

o    Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru. K tomu vyplňuje žadatel žádost, která obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu a emailovou adresu žadatele

o    Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno

o    Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

 

 

 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Ropice © 2024 | poslední aktualizace: 18.09.2020 09:13