Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty
zpět

Slezské parky reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000564


24.10.2017 08:57 Cílem projektu je zvýšit návštěvnost turistů partnerských obcí Ropice a Jaworze, a tím posílit turistický potenciál regionu. Projekt zahrnuje podporu využívání přírodního a kulturního dědictví obou obcí, jeho realizace přispěje k rozvoji cestovního ruchu v příhraničním regionu. Výsledek bude dosažen prostřednictvím revitalizace parku v Ropici, vytvořením arboreta v Jaworze a vydáním letáku o přírodním a historickém dědictví.
Úmyslem obce byla postupná a citlivá revitalizace, která v plné míře zachovala hlavní hodnoty parku v obci, zejména prostorovou, historickou a oddychovou funkci parku s ohledem na soudobý životní styl a zároveň zvýší bezpečnost občanů, neboť řada stromů v parku byla na horní hranici své životnosti. Park je přilehlý k obecnímu úřadu a farnímu kostelu Zvěstování Panny Marie z roku 1806 s ohradní zdí, branou a řadou dekorativních prvků. Soubor architektonických památek tvoří ucelený prostor centra obce.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mFG8p-gjIAE

 

 
Oficiální stránky obce Ropice © 2023 | poslední aktualizace: 18.09.2020 09:13