Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty

Arboretum v obci Jaworze

02.08.2018 10:48

V rámci projektu „Slezské parky“ po revitalizaci parku v Ropici a jeho slavnostním zářijovém otevření, přišla na řadu polská partnerská strana. Dne 27. 6. 2018 se uskutečnil výlet do obce Jaworze, jehož cílem bylo pozvání na slavnostní otevření arboreta. V úvodním proslovu přítomné přivítal starosta obce Jaworze, pan Ostalkiewicz. Poděkoval partnerovi, starostce obce Ropice, p.Waniové za skvělou spolupráci na společném projektu. Nově vzniklé arboretum je druh botanické zahrady, která prezentuje přírodní bohatství Těšínské země. Umístěno je v bezprostřední blízkosti Obecního úřadu Jaworze, u hlavní silnice vedoucí do centra obce. K osazení rostlin byly použity druhy vyskytující se na Těšínském Slezsku. Partneři spolu diskutovali, jaké rostliny budou prezentovány v arboretu. V zájmu zvýšení účinku vzdělávání a propagace bohatství Euroregionu, jsou rostliny profesionálně označené (trojjazyčné nápisy v češtině, polštině a latině s informacemi a pojmenováním rostlin, s výskytem a popisem jednotlivých druhů). V prostorách arboreta je umístěna památková tabule s příslušnými logy a formulí pro financování. Po zhlédnutí arboreta se konala tematická přednáška o rostlinách a fauně vyskytující se na území našich regionů. Mimo jiné v programu byla návštěva nově otevřené sportovní haly v Jaworze.

 
arboretum arboretum arboretum arboretum arboretum arboretum arboretum
 

Slezské parky reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000564

24.10.2017 08:57

Cílem projektu je zvýšit návštěvnost turistů partnerských obcí Ropice a Jaworze, a tím posílit turistický potenciál regionu. Projekt zahrnuje podporu využívání přírodního a kulturního dědictví obou obcí, jeho realizace přispěje k rozvoji cestovního ruchu v příhraničním regionu. Výsledek bude dosažen prostřednictvím revitalizace parku v Ropici, vytvořením arboreta v Jaworze a vydáním letáku o přírodním a historickém dědictví.
Úmyslem obce byla postupná a citlivá revitalizace, která v plné míře zachovala hlavní hodnoty parku v obci, zejména prostorovou, historickou a oddychovou funkci parku s ohledem na soudobý životní styl a zároveň zvýší bezpečnost občanů, neboť řada stromů v parku byla na horní hranici své životnosti. Park je přilehlý k obecnímu úřadu a farnímu kostelu Zvěstování Panny Marie z roku 1806 s ohradní zdí, branou a řadou dekorativních prvků. Soubor architektonických památek tvoří ucelený prostor centra obce.
 
Realizace parku Realizace parku Realizace parku Realizace parku Realizace parku Realizace parku 9.9.2017 slavnostní otevření parku v Ropici 9.9.2017 slavnostní otevření parku v Ropici 9.9.2017 slavnostní otevření parku v Ropici 9.9.2017 slavnostní otevření parku v Ropici 9.9.2017 slavnostní otevření parku v Ropici 9.9.2017 slavnostní otevření parku v Ropici 9.9.2017 slavnostní otevření parku v Ropici 9.9.2017 slavnostní otevření parku v Ropicipdf.png pdf.png
 
Oficiální stránky obce Ropice © 2023 | poslední aktualizace: 18.09.2020 09:13