Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty

Územní rozhodnutí o umístění stavby

09.03.2011 15:21 (platnost do: 25.03.2011)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice

03.03.2011 08:07 (platnost do: 30.05.2011)
 
soubor.png
 

Veřejná vyhláška oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Ropice

28.02.2011 18:20 (platnost do: 29.03.2011)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému projednání

28.02.2011 18:11 (platnost do: 14.03.2011)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Výzva - Silnice I/68 Třanovice-Nebory

28.02.2011 18:03 (platnost do: 11.03.2011)
 
pdf.png
 

Územní rozhodnutí o umístění stavby

18.02.2011 13:04 (platnost do: 07.03.2011)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Rozpočet na rok 2011 Sdružení obcí povodí Stonávky

16.02.2011 11:29 (platnost do: 16.03.2011)
 
pdf.png
 

Posuzování vlivů na životní prostředí

09.02.2011 11:03 (platnost do: 28.02.2011)
 
pdf.png
 

Územní rozhodnutí o změně využití území

09.02.2011 11:01 (platnost do: 28.02.2011)
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

Podpora obnovy kulturních památek

08.02.2011 11:05 (platnost do: 30.04.2011)
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Ropice © 2024 | poslední aktualizace: 18.09.2020 09:13